Allmänna och Köpvillkor


Inledning

De allmänna och köpvillkoren gäller för dina köp samt användning av vår webbsida www.neki.se. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och NEKI CREACTIVOS SOCIEDAD LIMITADA, CNAE 6201, NIF B99418634, Calle Santiago, 27, 50003 Zaragoza. (“Vidare Neki eller vi”).

Beställningsprocess

Konfirmation

När Neki har fått din beställning så kommer vi skicka en elektroniskt konfirmation samt en faktura till den e-postadress som du angav vid beställningen. Var därför noga när du genomför beställningen så att du skriver in rätt e-postadress samt annan viktigt information (namn, adress, telefonnummer osv). Spara gärna konfirmationen då den kan vara användbar vid eventuell kontakt med vår kundtjänst. Denna konfirmation fungerar även som ett kvitto på att din beställning har fullbordats.

Betalning

Neki använder betaltjänsten Stripe, denna tjänst gör det möjligt för dig att betala med ditt betal/kreditkort (VISA, MasterCard, American Express) på ett säkert sätt online. Neki hanterar inte själv några bank eller kreditkortsnummer. Gå in på följande länk för att läsa mer om Stripes säkerhetscertifiering och åtgärder (https://stripe.com/docs/security/stripe).

Priser

Alla priser som visas på Nekis hemsida, www.neki.se , är inklusive moms, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Notera att extra tullavgifter/skatter kan tillkomma vid beställningar till länder utanför EU. Du som beställare är ansvarig för de extra kostnader som kan tillkomma. Vi vill även påminna om att Neki inte har någon möjlighet att kontrollera dessa avgifter.

Neki har rätten att justera priser på alla beställningar inklusive slutgiligta köp. Vid felaktiga priser så kan vi upphäva köpet och återbetala beloppet i fråga utifrån bästa möjliga förmåga. Detta händelseförlopp kan ske när som helst.

Kunden har rätt att returnera en produkt inom 30 dagar från det att beställningen mottogs. Denna rätt gäller endast under förutsättning att produkten och dess originalförpackning returneras i samma skick som vid mottagandet. Om kunden utnyttjar sin rätt att returnera en produkt ska kunden kontakta Neki för att få en adress att skicka produkten till. Returförsändelsen betalas av Neki. Om kunden bor i ett geografiskt område där det nationella postverket inte erbjuder returer kan kunden vara tvungen att själv stå för returkostnaden. Om en produkt skadas under transport till kunden ska Neki kontaktas inom 30 dagar för information om kompensation.

Garanti

Nekis produkter har en garanti på två år som en följd av potentiella fabrikationsfel. Batteriet, läder/plast-remmen, glasskärmen och förpackningen är inte inkluderat i garantin. Skador och slitage på produkten orsakat av olämpligt användande täcks inte av garantin. Manipulera aldrig elektroniken i våra produkter.

Personuppgifter

När du gör beställningar på vår hemsida så kommer vi spara olika personuppgifter om dig för beställningen ska kunna fullbordas. Du har rätten att få tillgång till din data för att få den korrigerad vid felaktigheter samt att få den borttagen. Neki använder även cookies med ambitionen att utveckla vår hemsida och i slutändan din interaktion med den. Mer information om hur vi använder cookies hittar du under fliken integritetspolicy.

Information om Nekis produkter

Neki har rätten att ändra priser samt produktinformation utan att meddela om detta. Produktbilder och annan information syftar till att återspegla produkten så mycket som möjligt. Neki reserverar sig dock för eventuella fel som kan förekomma på webbsidan och kan inte garantera att alla bilder på ett fullt ut korrekt sätt återspeglar våra produkters rätta utseende. Bilders kvalitet kan också variera beroende på vilka färginställningar du har på datorn.

Leveranser och avbeställningar

Neki använder sig utav en rad olika leverantörer, (postnord, DHL, UPS, osv). Du har rätten att avbeställa eller lämna tillbaka produkter som du har beställ från Neki. Detta gör du genom att kontakt vår kundtjänst eller genom att använda kontaktformuläret på vår hemsida, inom 30 dagar från att du har fått varorna. Detta kräver att produkterna är ouppackade samt är i det skick som som när du fick dem. Kunden står för kostnaden och risken av att transportera produkter köpta från Neki.

Om en produkt skulle ta ovanligt långt tid på sig att komma fram och du känner att du inte vill genomföra köpet längre så måste du göra en avbeställning. Om produkterna redan har skickats så måste du som kund ta emot beställningen. Din avbeställning är inte giltig förrän Neki har fått en bekräftelse på detta, antingen via mejl eller telefon.

Klagomål

Neki rekommenderar att du kontrollerar produktens skick när du har mottagit din beställning. Om produkten skulle vara skadad så måste du rapportera detta så fort som möjligt (inom 30 dagar). Övriga klagomål lämnas till vår kundtjänst alternativt till vårt kontaktformulär.

Force majeure

Neki ska undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder som är orsakade av omständigheter bortom Nekis kontroll. Som sådana omständigheter räknas till exempel statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att Neki eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

Äganderätt

Alla Nekis produkter förblir Nekis egendom till en beställning har fullbordats (betalats).

Bedrägeri

Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. Neki förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om någon misstanke till brott väcks.

Tillämpbar lag och jurisdiktion

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av Nekis hemsida. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av hemsidan, med undantag för fall då Neki självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sitt hemvist.

Uppsägning

Neki har rätten att avsluta ditt konto eller din användning av Nekis hemsida. Denna åtgärd kan vidtas om vi misstänker att du har brutit mot våra allmänna eller köpvillkor.

Ändringar

Neki kommer ändra och granska sina allmänna och köpvillkor i framtiden. Då du köper produkter från oss eller använder vår hemsida så kommer de aktuella allmänna och köpvillkoren vara kontraktet mellan dig och Neki. Vi rekommenderar därför att du besöker våra hemsida regelbundet för att hålla dig uppdaterad gällande våra villkor.

Så här kontaktar du oss

Email: philip@neki.se
Postadress Sverige: Drottninggården 31, 261 46, Landskrona
Postadress Spanien: Calle Santiago 27, 50003 Zaragoza
Telefon: 0709998356
De allmänna och köpvillkoren uppdaterades senast 2019-07-01

Tävlingar

I samband med tävlingar på vår Facebook-sida så är inte abonnemanget en del av priset.