FAQ - återkommande frågor


1. Frågor om Skärpet

Jag inte stänga av skärpet?

Skärpet kan inte stängas av som en säkerhetsåtgärd.

Fungerar GPS: en inomhus?

GPS: en i skärpet fungerar endast när personen som bär skärpet är utomhus. GPS: en har således inte kapacitet att lokalisera personen när hen är inomhus. GPS: en i skärpet lokaliserar personen när hen börjar röra sig utomhus igen och information kring personens plats och rutt kommer då finnas tillgänglig på webbplattformen och i appen. Så om personen som bär skärpet skulle försvinna eller bli desorienterad så är det enkelt att hitta personen på ett effektivt och smärtfritt sätt.

Hur lång är Batteritiden?

Beroende på hur batteriet har konfigurerats och antalet gånger per dag som en positionsnotikation skickas från GPS: en till webbplattformen eller appen (inte antalet gånger du loggar in på webb- plattformen/appen). Så kommer batteriet med stor sannolikhet vara som allra minst i 8 timmar och som allra mest i 2-3 dagar.

2. Frågor om Klockan (Nock Senior 1 och 2)

Jag inte stänga av klockan?

Klockan kan inte stängas av som en säkerhetsåtgärd. När klockan har aktiverats så är det endast möjligt att stänga av klockan via appen eller webbplattformen.

Positionen inomhus är inte exakt?

GPS: en i klockan är inte kapabel att förse dig med en exakt GPS-position när personen som bär klockan/dosan är inomhus. Positionen som visas är således approximativ utifrån om klockan har anslutits till eller upptäckt Wi-Fi i byggnaden. Eller om täckning har upptäckts på annat vis. Det är därför väldigt viktigt att man kontrollerar vilken typ av anslutning som klockan/dosan har via appen/plattformen för att kunna förstå och hantera situationen. Wi-Fi och GSM innebär att personen som bär klockan/dosan är inomhus, en felmarginal kan uppstå vid en Wi-Fi och GSM anslutning. När personen är utomhus igen så kommer den exakta positionen visas i appen/webbplattformen utan någon som helst felmarginal.

Hur lång är batteritiden?

Batteritiden beror på hur du använder produkten. Du kan få positionsuppdateringar varje minut, var tionde minut, eller varje timme. Beroende på uppdateringsfrekvensen och hur ofta du loggar in på appen/webbplattformen så kommer klockan/dosans batteri vara i minst 8 timmar och som allra mest 2-3 dagar.